Normál esetben a nyomás alatt lévõ víz, illetve fûtési rendszeren végzett javítások, vagy az elzárók cseréje, esetenként az elzárók nélkül szerelt (pl. panelházi) radiátorok leszerelése, csak a hálózat lezárásával és ürítésével oldható meg.

A hálózatok ürítése a költségek mellett, esetenként több épületrészt érintõ üzemszünetet jelent. Számolni kell továbbá, a levegõ okozta erõs korrózió, illetve a nyomás leeresztés és visszaadás során leváló szennyezõdésekkel, valamint a hálózati elemek nyomásváltozás miatt elõforduló, idönként komoly meghibásodásokkal.

Ezen károk, meghibásodások, illetve az üzemszünet okozta gondok megfelelõ megoldása a munkálatok pontjain való csõfagyasztás.

Az eljárás folyékony széndioxid felhasználásával történik, mely -78°C-ra hûti a vezeték külsejét, ami esetenként 200bar nyomást is elviselõ jégdugót hoz létre. A jégdugó a csõben nem kokoz károsodást, mivel kis területen alakul ki, és a vezetékeknek ekkora felületi feszültségnek ellen kell állnia. Munka végeztével a jég egyszerûen elolvad a csõben, és a közeg tovább tud áramolni.