"GET 22" vizsgálat, vagyis ötévenkénti gázhálózati és készülékellenõrzés és annak jegyzõkönyvi dokumentálása, mely megléte 2008. december 31.-tõl kötelezõ:

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 22. § (7)

" • A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége; ennek megfelelõen köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjérõl, és azok legalább ötévenkénti muszaki biztonsági felülvizsgálatáról."

Gázipari Mûszaki Biztonsági Szabályzat:

"6.3. IDÕSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK
6.3.1. A felhasználó, fogyasztó, által kezdeményezett legalább 5 évenként esedékes muszaki-biztonsági felülvizsgálat
A jogszabály értelmében a csatlakozó vezeték és gázfogyasztó berendezés idõszakos (legalább ötévenkénti) mûszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése a tulajdonos kötelessége. Ezt a kötelezettségét az ingatlan bérlõjére, használójára, üzemeltetõjére átháríthatja."

NIM II vizsgálat:

KIVONAT az 1/1977. (IV. 6.) NIM számú rendeletbõl

1 / 1977. ( IV. 6) NIM számú rendelet Gázberendezések Mûszaki Biztonsági Rendelkezéseirõl.
A rendelet 29 § 2. Az üzemben tartó köteles gondoskodni a gázüzemi létesítmények és berendezések (készülékek) szakszerû, biztonságos üzemeltetésérõl, a mûszaki- biztonsági szabályzatok bevezetésérõl, valamint azok megtartásáról és ellenõrzésérõl.

Üzemi vizsgálat.
47.§ (1) 58 kW ( 50000 kcal/h ) értéket meghaladó hõteljesítményû gáz - vagy olaj fogyasztó berendezés tüzelõberendezését évenként üzemi vizsgálat alá kell vonni.
Az üzemi vizsgálat elvégzését erre a tevékenységi körre feljogosított vállalat végezheti.
(2) Az Üzemi vizsgálat eredményét vizsgálati bizonylatban kell rögzíteni, amelyet meg kell õrizni NIM II. számú hideg - meleg üzemi jegyzokönyv.